1 2 3 4

30.11.2016

 

                                                                   

Pedagogs karjeras konsultants:
Inga Tkačenko

Pedagogs karjeras konsultants:
Nataļja Pīgožne

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Skolotāja uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei. 

Karjeras izglītības programma

Karjeras atbalsta informācija

Noderīgas saites

Karjeras izvēles testi online

Nodarbinatības valsts aģentūras karjeras speciālisti - Jūsu palīgi karjeras izvēles un plānošanas jautājumos!

Plakāti

15.09.2017
Goldbird.lv