1 2 3 4

Rīgas 71. vidusskolas notikumu hronika

06.06.1973 – Izdota pavēle par Rīgas 71.vidusskolas atklāšanu 1973.gada 1.septembrī.

1973 – Pirmais septembris skolas vēsturē.

           Skolas direktore - Antoņina Semjonova.

1983 – Skolai 10 gadi.

1984 – Skolas direktore – Ludmila Mališeva.

1988 – Par direktoru nozīm iecelts Valerijs Ambrosimovs.

1992 – Rīgas 71.vidusskola apvienojas ar Вērnu Rehabilitācijas centru.

1993 – Skolai 20 gadi.

           Pirmo reizi  sāk  skanēt skolas radio pārraides.

1994 - Par skolēnu panākumiem pilsētas un republikas olimpiādēs skolai piešķir ceļojošo „Mazo pūci”.

          Izveidota tradīcija – svētki labākajiem skolas skolēniem „Speciālā vispārējā pavasara asambleja” – „PŪCE”.

1997 – Pirmais Jaungada „Karnevāls”.

           Dibināta  Skolas Padome.

           Pirmās desmito klašu iesvētības „Trāpi desmitniekā!”.

1998 – Skola akreditēta uz 7 gadiem.

1999 – Pirmā Valentīna dienas svinēšana.

           Pirmā Projektu nedēļa, kuras tēma ”Mūsu skola vakar, šodien un rīt”.

2000 – Pirmā labdarības akcija „Atvērtā sirds” - dāvanas rehabilitācijas centra  audzēkņiem.

2002 – Pirmās    pirmklasnieku iesvētības.

2003 – Skolai 30 gadi.

2004 – Skolas bibliotēkas renovācija.

            Pēc rekonstrukcijas tiek atvērts futbola stadions ar speciālu sintētisko pārklājumu.

2005 – Skola akreditēta uz 6 gadiem.

           Iznāk pirmais skolas avīzes izdevums „S.P.P.” (Septiņdesmit pirmā – pirmā!).

          Iesākta projekta „Bērniem draudzīga skola” realizācija.

          5.-9. klašu skolēnu komanda „Prāta palāta” piedalās konkursā „Kas?Kur?Kad?”.

2006 – Brīvā laika centra „Kolumbs” un Ilgstoši slimojošu bērnu apmācības centra atklāšana.

2008 – Skolai savs karogs, devīze „ Viribus unitus”( apvienotiem spēkiem).

            KVN komandas izveidošana „7-ops”.

2010 – Par skolas direktoru kļūst Andrejs Rižikovs.

2011 - Skola piedalās Eiropas projektā „Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (4 mācību kabinetu renovācija un aprīkošana ar mūsdienīgām iekārtām).

 

Skolas vēsture

Skolas vēsture sākās 1973.septembrī.

Mūsu skola atrodas tuvu Nordeķu parkam – netālu no Buļļu un Dzirciema ielas. 20. gadsimta 60.-70. gados, Iļģuciema mikrorajonu sāka intensīvi apbūvēt ar jaunām mājām. 1973. gada 1. septembrī  tika  atvērta Rīgas 71.vidusskola.

Par pirmo skolas direktori kļuva Antoņina Semjonova, filoloģe pēc izglītības, cilvēks ar bagātu darba pieredzi dažādās mācību iestādēs. Viņai izdevās radīt skolā radošu atmosfēru, kas veicināja skolas prestižu rajonā. Skola sāka apgūt fizikas matemātikas novirzienu.

1984.gadā skolu sāka vadīt Ludmila Mališeva, pēc izglītības ģeogrāfe.

80. gadu beigās par direktoru kļuva Valērijs Ambrosimovs, kurš nostrādāja šajā amatā 21 gadu. Tieši viņa darba periodā sākās visnozīmīgākās izmaiņas skolas vēsturē, kuras ļāva tai kļūt par  modernu daudzfunkcionālu mācību iestādi.

Skola atrodas divās ēkās: 1. korpuss - Iļģuciema ielā 6 (5.-12. klases) un 2. korpuss - Grīvas ielā 26 (1.- 4.klases un Bērnu Rehabilitācijas centrs, kurš dibināts 1991.gadā).

Rekonstrukcijas rezultātā 2004. gadā skolas stadionam tika uzklāts speciāls sintētiskais segums.

2006. gadā skolā tiek atvērta jauna struktūrvienība: brīvā laika centrs „Kolumbs”, (skolas otrajā korpusā).

No 2006.gada skolā ir Ilgstoši slimojošu bērnu apmācības centrs.

Mainījās apmācības modeļi, mācību programmas, standarti.

Izmaiņas skāra arī iekšējās skolas apdares: aktu zāles renovācija, sporta zāles, bibliotēkas atjaunošana. Skolas foajē pirmajā korpusā kļuva par ''Vecrīgas stūrīti'', bet pie otrā un trešā stāva sienas piestiprināta mākslinieciski izveidota Latvijas karte.

Taču ar to skolas vēsture nebeidzas, tā turpinās.

 

Goldbird.lv