1 2 3 4

 

 

 

 

 

Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs

Tālrunis: 67 467 655

 

 

 

Direktora vietniece izglītības
jomā (1. - 4. klases):
Olga Lukovņikova

Tālrunis: 67 459 870

Direktora vietniece izglītības
jomā (5. - 6. klases):
Vita Solovjova

Tālrunis: 67 473 831

Direktora vietniece izglītības
jomā (7. - 12. klases):
Marina Kuzmina

Tālrunis: 67 473 831

 

Direktora vietniece izglītības
jomā (Rehabilitācijas centrs,
ilgstoši slimojošo bērnu
apmācības centrs):
Sandra Ķēniņa

Tālrunis: 67 456 660

Direktora vietniece
audzināšanas jomā:
Aurēlija Strode

Tālrunis: 67 468 198

 

 

 

 

Direktora vietniece
informātikas jomā:
Irina Lukovņikova

Tālrunis: 67 456 551

 

Direktora vietnieks
administratīvi-saimnieciskajā
darbā: Mečislavs Lukša

Tālrunis: 67 463 664

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko

Tālrunis: 26 761 960

 

Goldbird.lv