1 2 3 4

“Tev, mana labā!”

11.03.2019

8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā, mūsu skolas abu korpusu vestibilu informatīvajos ekrānos varēja izsekot šīs atzīmējamās dienas vēsturei, kā arī – baudīt skaistus apsveikuma skatus un lasīt jaukus novēlējumus meitenēm un sievietēm. Garajā starpbrīdī apsveikuma runu teica skolēnu pašpārvaldes prezidents Andrejs Skačkovs.

Pēcpusdienā notika koncerts, kurā dziedāja sākumskolas koris (vadītāja L.Stramkale) un 5. - 12. klašu meiteņu ansamblis (vadītāja T.Sidorenko). Visus klātesošos aizkustināja 12. klases (audzinātāja N.Kuzmina) skolēnu izspēlētā performance par dzīvi, teātri un vēlreiz par dzīvi. Vairākas skolotājas runāja dzeju par sievietes sūtību un misiju, bet 6.b klases skolnieks Vsevolods visus iepriecināja ar skaistu klavierspēli. Deju grupas VICTORIA DANCE (vadītāja V.Železņaka) meitenes bija sagatavojušas dinamisku deju, savukārt trīs 6.klases skolēni -- parūpējušies par “garšīgo” viktorīnu.

Pasākuma beigās sirsnīgus vārdus teica skolas direktors Andrejs Rižikovs, un pēc tam sākās “tulpju uznāciens”, kas priecēja ikvienu zālē esošo skolotāju un skolnieci.

Paldies pasākuma vadītājiem Vladislavam un Fēliksam! 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā Aurēlija Strode

“Zem skolas 45 gadu jubilejas zīmes”.

05.03.2019

Tā mēs atgriežamies

Tā mēs pārnākam

Kā stārķi nāk mājās

Atpakaļ to pašu ceļu,

Pa kuru projām gājām.

Mēs atgriežamies

Kā stārķi nāk mājās.

 

2019. gada 2. februārī mūsu skolā notika jauks pasākums - absolventu salidojums “Zem skolas 45 gadu jubilejas zīmes”.

 Jaukajā  pēcpusdienā tika gaidīts ikviens, kurš  Rīgas 71. vidusskolu sauc par savu. Skolas vestibilā viesus sagaidīja un reģistrēja skolā strādājošie skolotāji. Pēc reģistrācijas viesi laipni tika aicināti doties uz aktu zāli.  Svinīgo pasākumu vadīja direktora vietniece audzināšanas jomā Aurēlija Strode un 12. klases skolnieks Artjoms Daškevičs . Svinīgā pasākuma ievaddaļā tika godināts skolas karogs.  Zālē notika neliels ieskats skolas vēsturē. Vadītāji nosauca pašreizējo skolas vadību, pēc tam hronoloģiskā secībā tika saukti klašu audzinātāji,  bijušie skolas direktori un direktora vietnieki. Konkrētā gada absolventus lūdza zālē atsaukties. Ekrānā tika demonstrēti skolas notikumi hronoloģiskā secībā. Absolventus sveica skolas direktors Andrejs Rižikovs, pēc tam vārds tika dots mūsu pirmklasniekiem. Atskanēja skolas zvans, kurš atsauca atmiņā skolas laiku un aicināja doties uz stundu. Absolventiem bija iespēja ielūkoties skolas galvenajos pasākumos - Zinību dienā, Skolotāju dienā, valsts dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētku karnevālā,  kā arī redzēt uzstājamies labākos skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus. Salidojumā skanēja silti vārdi skolai un  video sveicieni no bijušajiem absolventiem. Bija iespēja satikt un apsveikt savus mīļos skolotājus.  Valdīja sirsnīga svētku atmosfēra.

Paldies visiem, kuri ieradās un radīja šo jauko svētku gaisotni. Gaidīsim jūs nākamajā salidojumā!

Skolas ZPD 2019

16.02.2019

Šajā mācību gadā mūsu skolas 11.klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: bioloģijā, informātikā, zemes un vides znātnē, vēsturē un socioloģijā. Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē.  Par labākajiem darbiem tika atzīti 3 darbi, kurus Skolas ZPD vērtēšanas komisija nolēma virzīt uz Reģionālo skolēnu zinātnisko konferenci.

Lasīt tālāk

Bildes

Skolas ZPD komisijas priekšsēdētāja
Jeļena Šalkovska

Valentīna dienas izklaides.

15.02.2019

Kā ik gadus, arī šoreiz, Valentīna diena bija piesātināta ar pasākumiem un pozitīvām emocijām. 

Garajos starpbrīžos darbojās Valentīna dienas pasts, kuram bija liela popularitāte. 1. stāva vestibilā notika “Mazā diskotēka” - tās laikā 8.b klases skolēni sveica visus klātesošos.

Pēcpusdienā skolēnu padome bija sarīkojusi kino vakaru. Vispirms multiplikācijas filmu brīvā atmosfērā, sēžot uz līdzi atnestiem paklājiņiem un spilveniem, noskatījās  5.-7.klašu skolēni, bet vakarā uz kinoseansu pulcējās vidusskolēni.

Visi aptaujātie skolēni šo pasākumu vērtēja kā ļoti labu.

Hipersaite ar fotoalbumu

Skolas direktora vietniece
izglītības (audzināšanas) jomā A.Strode

Paldies!

13.02.2019

                                          Skola, skola,
                                          Kā pateikties tev
                                          Par to, ko dzīve sola,
                                          Par to, ko guvām sev?
                                          Par visu, visu, ko devi.
                                          Par zināšanu alkām,
                                          Par jaunu sapņu takām
                                          Tev paldies sakām mēs.

 

Sirsnīgs paldies absolventiem, kuri šā gada 2. februārī ieradās mūsu skolas 45 gadu jubilejas salidojumā! Pateicamies par laba vēlējumiem un Jūsu pozitīvismu!

Rīgas 71. vidusskolas kolektīvs

Lasiet jauno avīzes ''S.P.P.!'' laidienu!

12.02.2019

Nevienam nav noslēpums, ka šis gads Rīgas 71. vidusskolai bija īpašs, jo tas bija jubilejas gads… Mūsu skolai – 45! Šim zīmīgajam notikumam veltīts jaunais, tikko iznākušais skolas avīzes «С.П.П!» laidiens. Avīze patiešām unikāla, jo tajā jūs atradīsiet ekskluzīvu interviju ar mūsu skolas direktoru Andreju Rižikovu, Rīgas pilsētas mēru Nilu Ušakovu, kā arī mūsu skolas veterānu Vjačeslava Teleša un Svetlanas Muteņinas interesantos stāstus. Vienaldzīgus jūs neatstās spilgtāko skolas projektu apskats, iepazīšanās ar talantīgākajiem mūsu skolas skolēniem un ,protams, konkurss, kurā var iegūt balvas. Lasiet mūs šeit, skolas mājas lapas sadaļā «С.П.П!» vai 1.stāva gaiteņa stendā, un dalieties iespaidos! Mūsu adrese: sppred.71vsk@gmail.com

Skolas avīzes vadītāja
Jekaterina Barčuka

11.a klases brauciens uz dzīvnieku patversmi “Ulubele”

30.01.2019

     11.a klases 3 skolēni aukstā 19. janvāra rītā: Marija,Kirils un Dmitrijs devās ārpus Rīgasuz dzīvnieku patversmi ”Ulubele”, lai parūpētos par dzīvniekiem. Ceļā uz turieni pagāja 2,5 stundas, no kurām pusstundu nācās iet kājām.Nonācām mēs tur11:30, tieši pusstundu pirms lekcijas brīvprātīgajiem.Pa šo laiku mēs paguvām iepazīties ar patversmes apkārtni.

     Lekcija ilga stundu, un tās laikā mēs pamatīgi nosalām, taču mūsu mērķissildīja mūsu sirdis un neļāva krist izmisumā.Noklausījušies lekciju, mēs parakstījām līgumu, ka nošī brīža esam brīvprātīgie.Tālāk mēs noklausījāmies instruktāžu par patversmi, un mums parādīja kas kur atrodas.

Lasīt tālāk...

Folklora studijas Jaunais gads

24.01.2019

Saka, ka vecajā Jaunajā gadā notiekot brīnumi! Tas, kurš netic, var par to pārliecināties, apmeklējot uzvedumu ”Māsiņas Aļonuškas un brālīša Ivanuškas jaungada piedzīvojumi”. Ciemos pie mūsu sākumskolas jaunajiem draugiem  23. janvārī bija atnākuši īsti krievu tautu pasaku varoņi. Vēlāk, 24. janvārī, tie viesojās pie mūsu skolas Rehabilitācijas centra audzēkņiem, bet 25. janvārī – pie 5.-7. klašu skolēniem. Kurš gan paveica šos brīnumdarbus? Tie bija skolas folkloras kolektīva ”Petruška un Ko” dalībnieki.

Lasīt tālāk

Folkloras pulciņa vadītāja
Jekaterina Barčuka

Hipersaite uz fotoalbumu

Barikāžu atceres diena

19.01.2019

Janvārī mūsu skolā atcerējās 1991.gada janvāra vēsturiskos notikumus - barikāžu dienas. Pamatskolā un vidusskolā klašu audzinātāji novadīja klases stundas, kuras bija veltītas Barikāžu atceres dienai, tematiskās vēstures stundas novadīja arī vēstures skolotāji.

Mēs domājām par tiem neparastajiem notikumiem, par varonīgajiem cilvēkiem, kuri stāvēja barikādēs, par mūsu Latviju.

Goldbird.lv