1 2 3 4

 

Nr.

Programmas kods

Programmas nosaukums

1.

21011121

  Pamatizglītības mazākumtautību programma

2.

21012121

  Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā
  virziena programma

3.

21013121

  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
  virziena mazākumtautību izglītības programma

4.

31011021

  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
  mazākumtautību programma

5.

31013021

  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un  
  tehnikas virziena mazākumtautību programma


Bērnu-invalīdu rehabilitācija centra programmas

Goldbird.lv