1 2 3 4

Par izglītojamo uzņemšanas 2019./2020. m.g. 10. klasē organizācijas kārtību

Rīgas 71.vidusskola izsludina konkursu un sāk reģistrāciju iestājpārbaudījumiem uzņemšanai 10.klasē 2019./2020. mācību gadam.

Rīgas 71.vidusskolas piedāvātās vispārējās vidējas izglītības

programmas un uzņemšanas noteikumi 2019./2020.m.g.

Adrese:   Iļģuciema iela 6, Rīga LV – 1055

Kontakttālrunis: 67468198, 67467655

Dibināšanas gads: 1973.g.

Izglītības programmas:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā   virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)– bez iestājpārbaudījumiem  (Mācību plāns).

  • Mācību priekšmetu apguve latviešu valodā;
  • Padziļinātu angļu valodas apguvi.

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena mazākumtautību programma (kods 31013021) –  dabaszinātņu cikla kombinētā tests (Mācību plāns).

  • Mācību priekšmetu apguve latviešu valodā;
  • Padziļinātu matemātikas un dabaszinību cikla, informātikas apguvi.

Uzņemšanas noteikumi:

Uzņemšana 10.klasē notiek pamatojoties uz 01.04.2019. skolas iekšējiem noteikumiem Nr.VS71-19-1-nts “Kārtība,  kādā uzņem izglītojamos   Rīgas 71.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē”.

Par iestājpārbaudījumu 10. klasē organizāciju  

Iestājpārbaudījums 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, kods 31013021 (dabaszinātņu cikla kombinētā tests- 40 min.) notiek 11.05.2019., plkst.10.00.

Saite reģistrācijai ir atvērta līdz 2019.gada 10.maijam (uzspied šeit)

Izglītojamo uzņemšana skolā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumu rezultātu,atzīmju izraksta vidējo atzīmi, valsts valodas CE sertifikātu.

Skolas infografika

  • PAPILDUS IZGLĪTOŠANĀS IESPĒJAS VIDUSSKOLĒNIEM (skatīt šeit) 
  • Projekti: EP Vēstnieku skola, All Together Now, NordPlus Junior, Erasmus+, Karjeras attīstības atbalsta projekts, Latvijas skolas soma 
  • Skolēnu Pašpārvalde
  • Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm
  • ZPD

 


Kombinētais iestājpārbaudījums  Rīgas 71.vidusskolas 10. klasē


Rīgas 71. vidusskolas piedāvātās vispārējās vidējas izglītības programmas


Papildus izglītošanās iespējas vidusskolēniem

Goldbird.lv