1 2 3 4

Pielikums

Pie Rīgas 71.vsk. direktora

30.08.2013. rīkojuma Nr. VS71RC-13-48-rs

 

Bērnu – invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra

DIENAS REŽĪMS

8.30 - 9.00

Bērnu atbraukšana centrā

8.30 – 9.10

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbības

9.10. - 9.30

Brokastis

9.30 – 12.40

Stundas, korekcijas un rehabilitācijas nodarbības

8.30 – 9.10

0.stunda

9.30 – 10.10

1.stunda

10.10 – 10.20

Starpbrīdis

10.20 – 11.00

2.stunda

11.00 – 11.10

Starpbrīdis

11.10 – 11.50

3.stunda

11.50 – 12.00

Starpbrīdis

12.00 – 12.40

4.stunda

12.40 – 13.10

Pusdienas

13.10 – 15.30

Stundas, korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, fakultatīvi, pagarinātās dienas grupas

13.10 – 13.50

5.stunda

13.50 – 14.00

Starpbrīdis

14.00 – 14.40

6.stunda

14.40 - 14.50

Starpbrīdis

14.50 - 15.30

7.stunda

 

15.30 - 16.00

14.30 - 15.00

Ārpusklases darbs un bērnu aizbraukšana mājās

pirmdienās – ceturtdienas

piektdienas

 

 

Goldbird.lv