1 2 3 4

 

Код программы

Название программы

1

21011121

  Pamatizglītības mazākumtautību programma

2

21012121

  Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā
  virziena programma

3

21013121

  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
  virziena mazākumtautību izglītības programma

4

31011021

  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
  mazākumtautību programma

5

31013021

  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un  
  tehnikas virziena mazākumtautību programma

Программы реабилитационного центра

Goldbird.lv